Referentna lista

Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, rješavanje imovinsko- pravnih odnosa, obezbjeđenje svih potrebnih saglasnosti za stjecanje prava gradnje na ime i za račun Naručioca, građevinski i elektromontažni radovi na izgradnji i rekonstrukciji elektroenergetskih objekata u PJD Vareš za potrebe Elektrodistribucije Zenica  

EP BiH

Podružnica Elektrodistribucija

Zenica

   
Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji elektroenergetskih objekata na području Podružnice-Elektrodistribucija Zenica PJ Breza  
   
Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, rješavanje imovinsko- pravnih odnosa, obezbjeđenje svih potrebnih saglasnosti za stjecanje prava gradnje na ime i za račun Naručioca, građevinski i elektromontažni radovi na izgradnji i rekonstrukciji elektroenergetskih objekata u Zeničko-dobojskom kantonu za 2012.g.  
   

Pripremni radovi i izrada TD za:

  TS „Prijeko“2-Visoko,   TS „Moštre II“-Visoko,   TS „Jablanica-Bajrići“-Maglaj,   STS-B „Graja“-Zenica,   TS „Alići 2“-Zavidovići,   TS „Gobelja“-Tešanj,   KB,TS,NNM „Mujići“-Zavidovići,   TS „Vodice“-Visoko,   KB,TS,NNM„Bukovik-Bare“-Breza,   NNM,TP „Polja“-Olovo

 
  
Održavanje semafora, satova i displeja u toku 2010. godine   Općina Zenica
   
Praznična dekoracija grada Zenice za 2012.g.  
   
Održavanje semafora, satova i displeja u toku 2012.g.  
   
Elektro radovi na izgradnji glavne gradske magistrale GGM-Zenica u toku 2012.g.  
   
Radovi na održavanju semaforskih uređaja, javnih satova i displeja - 2013.g.  
   
Projekat rasvjete u naselju Gradišće  
  
 Isporuke elektro materijala i opreme na godišnjem nivou    

„ArcelorMittal“ Zenica

 
   
Građevinski i elektromontažni radovi na montaži i puštanju u rad kontinurane centrifuge u pogonu „Arecelormittala“-Zenica  
   
Isporuke elektro materijala i opreme na godišnjem nivou - 2012  
 
Postavljanje nove javne rasvjete u naselju Begov-han, Općina Žepče   Općina Žepče
 
Nabavka i ugradnja uljnog transformatora 5HT2 630-20(10)/0,42   Željezara Zenica
 
Nabavka i ugradnja materijala za izmještanje instalacija niskog napona na objekti Gorica-Drivuša   ITC - Zenica
 
Isporuke elektro materijala i opreme na godišnjem nivou  

Elektroprivreda BiH

Rudnik-Zenica
 
Isporuke elektro materijala i opreme na godišnjem nivou   Termomatik Zenica
 
Isporuke elektro materijala i opreme na godišnjem nivou   CIMOS Zenica
 
Isporuke elektro materijala i opreme na godišnjem nivou   „DELING“-Tuzla
   
Radovi na izgradnji javne rasvjete na Glavnoj gradskoj magistrali  
 
Demontaža starih svjetiljki za javnu rasvjetu, odvoz na skladište i montaža novih svjetiljki na postojeći stub u selima Općine Zenica: Radinovići, Arnauti, Gradina, Puhovac, Briznik, Varda, Osrdak, Živkovići, Zahići, Seoci, Trešnjeva glava, Biškovići, Perin Han, Klopački put, Tišina, Putovići, Dolača, Gorica, Palinovići, Margita, Gradac, Josipovića put, Marjanovića put, Talami, Vrandučka, Pehare, Donja Gračanica i dr.    

„ELKO.MARIĆ“

M o s t a r

  
   
Demontaža starih svjetiljki za javnu rasvjetu, odvoz na skladište i montaža novih svjetiljki na postojeći stub, te polaganje kablova.  
   
Demontaža starih svjetiljki za javnu rasvjetu, odvoz na skladište i montaža novih svjetiljki na postojeći stub, te polaganje kablova.   
  
Demontaža starih svjetiljki za javnu rasvjetu, odvoz na skladište i montaža novih svjetiljki na postojeći stub, te polaganje kablova.     ALBA Zenica
  
Demontaža starih svjetiljki za javnu rasvjetu, odvoz na skladište i montaža novih svjetiljki na postojeći stub, te polaganje kablova.  

«INVESTPROJEKT»

ZENICA
   

Glavni projekat semaforizacije raskrsnica na GGM-gradska dionica L=3,25 km (uključujući i glavni saobraćajni projekat)

 
 

Izrada Glavnog projekta kablovske CATV mreže na području grada Zenica

 

JP «Zenica»

Zenica
 

Glavni projekat rasvjete Društveni dom-Kakanj

   OSTALE REFERNCE 
   
Kablovska mreža